Czyli dlaczego jedni śmieją się na pogrzebie, a inni (tylko po cichu) każdego dnia umierają w pracy?

Kiedyś, po jednym z moich wykładów, dostałem bardzo ciekawe pytanie od jednego z uczestników:
Mówisz o zarządzaniu emocjami. Powiem ci, że mnie zaskoczyłeś. Pierwszy raz w życiu usłyszałem, że emocjami można zarządzać. Do tej pory wydawało mi się, że jestem jaki jestem, a emocje to emocje – nie da się nimi zarządzać.

Ta rozmowa zwróciła mi uwagę na to, że to co dla mnie jest oczywiste, takie oczywiste wcale nie musi być dla innych ludzi. 
Pośród mojej codziennej pracy, gdzie poznaję nowe techniki pracy z emocjami, analizuję je, przeprowadzam przez nie drugiego człowieka, używam te techniki w moim życiu w zależności od jego dynamiki i potrzeby, zrozumiałem coś jeszcze. Zrozumiałem coś na prawdę prostego i bardzo ważnego: Ludzie nie wiedzą o tym, że można pracować ze swoimi emocjami, z uczuciami. 
Nie chodzi o skuteczność technik ale o sam fakt, że jest to możliwe!

Tak, jest to możliwe i często bardzo proste (co nie oznacza łatwe) a czasem i proste i łatwe.

Według Profesor Arlie Hochschild, amerykańskiej socjolog, dysponujemy czymś takim w życiu, jak zbiór założeń kultury emocjonalnej. 
Ten zbiór, składa się dwóch rodzajów reguł. 
Reguły odczuwania i reguły wyrażania (stanów emocjonalnych)

Reguły odczuwania
To reguły mówiące o tym, jakie emocje człowiek powinien odczuwać i jakich doświadczać w danej sytuacji 
(na przykład smutek na pogrzebie czy radość na weselnym przyjęciu)

Reguły wyrażania
To reguły mówiące o tym, jakie emocje jednostka powinna wyrażać na zewnątrz, jak w związku z tym powinna się zachowywać.

Reguły odczuwania i wyrażania określone są przez pryzmat kulturowy. Na przykład w jednej kulturze pogrzeb powiązany jest ściśle ze smutkiem i manifestacją cierpienia, a w innej z radością związaną z przekonaniem przejścia do innego, lepszego, radosnego miejsca. Więc są ludzie, którzy na pogrzebie płaczą i są pogrzeby, gdzie ludzie się radują. Uzależnia to ich przekonania związane z ich wiarą. Czyli z ich kulturą.

Reguły odczuwania i wyrażania będą również decydowały o postawie w życiu zawodowym. Profesor Arlie Hochschild nazywa to zjawisko umiejętnością zarabiania i przynoszenia pieniędzy. Omawiając eksperyment jaki przeprowadziła w dwóch grupach zawodowych, wykazujących całkowicie skrajne kompetencje emocjonalne. Porównanie dotyczyło wymogów psychosomatycznych dla grupy stewardes i grupy komorników.

Umiejętność dopasowania się do wymogów, oczekiwań danej kultury nazywa się Autoprezentacją.
Aby autoprezentacja była zgodna z założeniami kulturowymi, czyli aby nasze reguły odczuwania i wyrażania były zgodne z przyjętym rysem czy wymogiem, założeniem kulturowym, mamy według Profesor Arlie Hochschild do dyspozycji techniki emocjonalnej pracy nad odczuwaniem i wyrażaniem naszych emocji, naszych stanów emocjonalnych. Techniki te obejmują 4 rodzaje zachowań, nad którymi człowiek może pracować, aby po prostu mieć kontrolę nad swoim zachowaniem.

Są nimi:
🚀
1. Praca ciała. 
Na przykład praca z oddechem dla utrzymania skupienia. Okrzyki waleczne sportowców przed startem aby wprowadzić się w odpowiedni stan emocjonalny i gotowość do startu.

🚀🚀
2. Działanie powierzchowne
To manipulacja swoim zewnętrznym zachowaniem, kontrola gestów, odpowiednie ich wyrażanie aby utrzymać czy spowodować odpowiedni stan emocjonalny dla sytuacji w jakiej się znajdują

🚀🚀🚀
3. Działanie głębokie
To próba stworzenia odpowiedniego odczucia emocjonalnego wewnątrz aby wyzwolić stan emocjonalny i wyrazić go na zewnątrz zgodnie z danymi, obowiązującymi regułami wyrażania.

🚀🚀🚀🚀
4. Praca poznawcza
To takie zachowanie, gdzie osoba wywołuje odpowiednie myśli i idee kojarzone odpowiadające danej emocji jaka powinna zostać wywołana, odczuta i wyrażona na zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi regułami odczuwania i wyrażania.

Do Przodu i w Górę
🔥🚀🔥🚀🔥🚀

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on twitter
Udostępnij na Twitter
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin
Share on pinterest
Udostępnij na Pinterest

Komentarze

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X